Din nøkkel til lagring

Bransjeorganisasjon for oss som driver utleie av lager til bedrifter og private

Self storage room with boxes and home contents.

Minilager er et system for lagring der aktøren tilbyr , i henhold til vilkårene i en minilager kontrakt , en begrenset , sikret enhet for lagring som kunden har rett til eksklusiv tilgang til.

Full length side view at handsome bearded man loading cart with cardboard boxes into self storage unit, copy space
Selve boden(e) er brukervennlige depoter, normalt lokalisert langs hovedveier i nærheten av tett befolkede områder , detaljhandel lager og lett industri eiendommer.

main_self_storage

Kunden er den eneste personen som har nøkkelen til hans / hennes individuelle plass og kan komme og gå som ønsket i åpningstiden , som er fastsatt for den enkeltes utleiersted . Kundene er de eneste som kjenner innholdet i boden. Godset er og skjermet for innsyn.

Self storage room with boxes and home contents.

For bedriftskunder , er minilager et alternativ til å eie eller leie dyr lagerplass . For privat kunde , frigjør minilager plass i hjemmet og i forbindelse med flytting er det et godt alternativ for mellomlagring.

Lock on a self storage unit door. Shallow DOF.

Selve boden(e) er brukervennlige depoter, normalt lokalisert langs hovedveier i nærheten av tett befolkede områder , detaljhandel lager og lett industri eiendommer.

gallery-1-copyright

En viktig funksjon i alle minilager anlegget er nivået for sikkerhetstiltak, når det gjelder sikkerhet for kunder som besøker anlegg og av lagrede varer . Brukeren er avhengige av forskjellige systemer for å sikre at bare bruker har tilgang til sine eiendeler , kontroll av ansatte , PIN-koder, kort med magnetstripe, eksterne alarmer , kameraovervåking etc

gallery-1-copyright