• Minilager er et system for lagring der aktøren tilbyr , i henhold til vilkårene i en minilager kontrakt , en begrenset , sikret enhet for lagring som kunden har rett til eksklusiv tilgang til.
  • Minilager tilbyr gjør- det -selv- lagring for næringsliv og private kunder .
  • Kunden er den eneste personen som har nøkkelen til hans / hennes individuelle plass og kan komme og gå som ønsket i åpningstiden , som er fastsatt for den enkeltes utleiersted . Kundene er de eneste som kjenner innholdet i boden. Godset er og skjermet for innsyn.
  • Selve boden(e) er brukervennlige depoter, normalt lokalisert langs hovedveier i nærheten av tett befolkede områder , detaljhandel lager og lett industri eiendommer.
  • For bedriftskunder , er minilager et alternativ til å eie eller leie dyr lagerplass . For privat kunde , frigjør minilager plass i hjemmet og i forbindelse med flytting er det et godt alternativ for mellomlagring.
  • Leie er typisk på en måned basis så lenge som nødvendig .
  • En viktig funksjon i alle minilager anlegget er nivået for sikkerhetstiltak, når det gjelder sikkerhet for kunder som besøker anlegg og av lagrede varer . Brukeren er avhengige av forskjellige systemer for å sikre at bare bruker har tilgang til sine eiendeler , kontroll av ansatte , PIN-koder, kort med magnetstripe, eksterne alarmer , kameraovervåking etc