• Beskrivelse av annet som søkeren forstår kan ha interesse for Nssa – styrets behandling av søknaden. Videre en erklæring på at søkeren ikke har noe uoppgjort eller forhold bak seg som søkeren forstår eller burde forstå at Nssa – styret har interesse for i behandlingen av søknaden.
 

Bekreftelse