Lock on a self storage unit door. Shallow DOF.

Nssa har fått ny nettside og er samtidig å finne på facebook og twitter.

Nssa (Norwegian Self-storage association) har nå ny nettside på adresse: www.nssa.no Denne siden er beregnet på både private personer søm søker informasjon om minilager og samtidig informasjonskanal for registrerte medlemsbedrifter. Her vil en kunne finne opplysninger om hva minilager er, hvor de finnes medlemsbedrifter / lagre osv. Ikke minst vil en og finne standard leieavtale, som alle medlemsbedrifter bruker. Her vil en og kunne finne medlemmer av Nssa styre med tilhørende kontaktinformasjon. Søknadskjema for bedrifter som ønsker å søke medlemskap, for å nevne noe. Det beste er å besøke siden selv.